თანამშრომლობა

ჩემი კვალიფიკაციისადმი პრეტენზია ეფუძნება სასამართლო სისტემაში (პირველი და მეორე ინსტანციის სასამართლოები) 15 წლიან გამოცდილებას. იგი მოიცავს 13 წელს ადმინისტრაციული სამართლის სპეციალიზაციით და 2 წელს — სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციით.
სასამართლო სისტემაში მოღვაწეობა არის შეძენილი დიდი გამოცდილება დახელოვნდე და გაიწაფო:

მაშ, ერთად ვიბრძოლოთ — სიმართლისა და სამართლის ქმნისთვის.